Tehnični programi

Tehnične programe v Kovintrade d.d. Celje obvladuje skupina strokovnjakov inženirjev, ki se redno izobražuje in stalno spremlja tehnične izboljšave in novosti. Naše izkušnje in izmenjava le-teh z uglednimi poslovnimi partnerji, ki jih zastopamo, so dolgoročno jamstvo za vsakega investitorja.