Hrvaška

Kovintrade Hrvatska d.o.o. se ukvarja z metalurgijo (črno in barvno), s surovinami, sekundarnimi surovinami, z materialom za peskanje ter s proizvodnjo livarskega in varilnega materiala ter ferolegur.

Kovintrade Hrvatska d.o.o.
Čulinečka cesta 221 d
10000 Zagreb

Direktor: Mario Marinčić

E-naslov: