Tujina

Kovintrade je pravi partner znanja in zaupanja, kar dokazujeta tudi dobro poznavanje tujih trgov in razpredena zunanjetrgovinska mreža. Naša hčerinska podjetja se nahajajo v kar 10 evropskih državah. Trudimo se nenehno vzpostavljati različne oblike mednarodnega trgovanja in povezovanja.