Skladišča

Dejavnost metalurgije veleprodaje obsega tudi ponudbo dodatnih storitev: skladiščenje in upravljanje z zalogami materiala, distribucijo, razrez in obdelavo jeklenih polproizvodov ter svetovanje. Upravljanje z zalogami in skladiščenje sta pomemben vidik poslovanja. S skladišči, ki se nahajajo na različnih koncih Slovenije, poslovnim partnerjem zagotavljamo najoptimalnejše pogoje in možnosti.