Zgodovina podjetja

Ustanovitev podjetja Kovintrade d.d. Celje sega v leto 1990. V teh letih smo se razvili v prepoznavno, specializirano in poslovno uspešno mednarodno trgovinsko družbo, ki je v slovenski lasti. Na trgu smo tako že 30 let, a smo še vedno mladi, ambiciozni, uspešni, v prihodnost pa gledamo z velikimi cilji. Internacionalizacija našega poslovanja je široka, naša najpomembnejša področja pa so črna in barvna metalurgija, metalurški izdelki, ogrevalna tehnika, klimatizacija in regulacija toplotnih procesov.

Podjetje Kovintrade d.d. Celje je del Skupine Kovintrade, ki jo sestavlja še mreža hčerinskih podjetij in predstavništev v 10 različnih državah, v 50 državah sveta poslujemo s kar 6.200 kupci in 1.200 dobavitelji.

Članstvo Slovenije v Evropski uniji ponuja priložnosti, ki jih v našem podjetju dobro izkoriščamo. Po skupni evropski poti stopamo z optimizmom, pred konkurenco pa si ne zatiskamo oči. Prav zato bomo razvejano trgovinsko mrežo v tujini v prihodnosti še naprej utrjevali in širili, z naložbeno dejavnostjo pa razvijali kakovostno skladiščno funkcijo in logistiko, zlasti za področje črne metalurgije.

Naša največja naložba doslej je sodoben skladiščni center črne metalurgije v Štorah pri Celju, ki smo ga konec leta 2019 še povečali za 7.000 m2; tako zdaj skupno meri 17.000 m2 in omogoča fizično rast prometa, hitrejše, nemoteno poslovanje in povečano zadovoljstvo naših kupcev. Na Jesenicah deluje naš center za krojenje pločevine, steel centre pa razvijamo tudi v tujini. Največji se nahaja na Češkem v kraju Frydlant, meri 7.500 m2 in je namenjen češkemu, poljskemu in slovaškemu trgu. Na Hrvaškem, v Srbiji, Bolgariji, Romuniji in na Madžarskem so steel centri in razrezne kapacitete namenjeni prodaji specialnih orodnih jekel. V prihodnje želimo razširiti ponudbo tudi na konstrukcijske materiale.

Poudariti želimo, da je Kovintrade d.d. Celje vsa leta tesno povezan s Celjem in celotnim slovenskim prostorom na področju gospodarstva, kulture in športa.

Sicer pa se dobro zavedamo, da so povezovanje, mreženje, vzpostavljanje partnerskih vezi na mednarodni ravni in razvijanje poznavanja trgov tista področja dejavnosti, brez katerih si ni mogoče predstavljati konkurenčnosti v 21. stoletju. Zato smo ponosni, da smo kljub ostri konkurenci razvili prepoznavno, zanesljivo in poslovno uspešno mednarodno trgovinsko družbo. S strokovnim poznavanjem trgov in z razvijanjem kakovostnih poslovnih odnosov omogočamo svojim poslovnim partnerjem visoko dodano vrednost.

Prepričani smo, da zmoremo dovolj motiviranosti, znanja in energije, da bomo začrtane cilje uresničili. Izkušnje črpamo iz bogate tradicije našega okolja, motivirajo nas zdajšnji uspehi in navdihuje ambiciozna vizija prihodnosti. Naši načrti temeljijo na strokovnih, usposobljenih, poštenih in vestnih sodelavcih doma in v tujini, na timskem delu in kakovostnih odnosih do vseh poslovnih partnerjev. V podjetju Kovintrade d.d. Celje bomo tudi v prihodnje uresničevali in krepili svoj slogan »Partner znanja in zaupanja«.

Jože Kastelic, predsednik uprave