Zaposlitev v Kovintrade

V Kovintrade d.d. Celje cenimo znanje in spodbujamo zavzetost in ustvarjalnost posameznikov. Zato pozdravljamo ljudi, ki so pripravljeni na izzive in si želijo nove izkušnje. Prizadevamo si, da zaposlenim omogočamo čim boljše pogoje za delo in razvoj, veliko pozornosti pa namenjamo tudi zdravju in dobremu počutju zaposlenih.

Sodelujemo tudi z Evropskim socialnim skladom, ki deluje v okviru kohezijske politike EU. S tem se zagotavljajo dodatna evropska sredstva, ki omogočajo, da se v Sloveniji v programe zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja vključi več brezposelnih.