Strategija in vizija podjetja

Trgovina s proizvodnjo in trajnostni razvoj sta ključni vodili vizije podjetja Kovintrade d.d., stabilnost, rast, razvoj in kapitalska krepitev pa so cilji, ki jim sledimo ves čas našega poslovanja. Tako skušamo našo družbo utrditi kot eno vodilnih evropskih podjetij na področju metalurgije.

Naše podjetje odlikujejo strokovnost, etičnost, poštenje, odgovornost, verodostojnost.

Glavno poslanstvo podjetij Skupine Kovintrade: biti in ostati samostojen, globalno usmerjen trgovec z izdelki in s storitvami črne in barvne metalurgije, ferolegur in ostalih metalurških surovin, ogrevalne tehnike, klimatizacije in regulacije za energetsko učinkovitost stavb.

Vizija Skupine Kovintrade: biti slovenska in obenem mednarodna trgovska skupina, ki je poslovno in kapitalsko povezana z določenimi proizvodnimi organizacijami.

 • Slovenska:
  Razvito imamo notranje lastništvo, ki ga želimo ohraniti tudi v prihodnje.
 • Mednarodna:
  Fizično smo prisotni v 10 državah, poslovno pa v 50, kar je četrtina sveta. Naš cilj pa je še dodatna širitev in krepitev.
 • Trgovska:
  Doseči želimo nadaljnjo specializacijo in širitev na področju izbranih izdelkov in storitvenih skupin v nabavnem, logističnem ter prodajnem smislu, obenem pa širiti obseg dobaviteljev in kupcev.
 • Povezana s proizvodnjo:
  Dosegati želimo čim večjo in tesnejšo dolgoročno povezanost z izbranimi proizvodnjami s ciljem doseganja sinergij in kumulativnih učinkov na nabavnem in prodajnem področju.

Video predstavitev dejavnosti družbe Kovintrade

Politika kakovosti

 • Naš cilj je, da opravimo delo kakovostno, s katerim bomo zadovoljili vsem zakonskim zahtevam, hkrati pa zadovoljili naše poslovne partnerje, zaposlene ter lastnike.
 • S poštenim partnerskim odnosom se trudimo ohranjati in izboljševati zadovoljstvo naših odjemalcev,  s tem da se vedno držimo dogovorjenega, iščemo skupne rešitve in se prilagajamo njihovim potrebam.
 • Sistem dela vzdržujemo na nivoju standarda ISO 9001 in ga stalno izboljšujemo z novimi in inovativnimi rešitvami.
 • Vlagamo v infrastrukturo in razvoj.
 • Zagotavljamo stalen razvoj zaposlenih z izobraževanjem in usposabljanjem.