Osebna izkaznica podjetja

Osnovni podatki

Ustanovitev podjetja Kovintrade sega v leto 1990. Skupino Kovintrade sestavljata matična družba Kovintrade d.d. Celje in mreža hčerinskih podjetij in predstavništev v 10 evropskih državah. Poslujemo z več kot 6.200 kupci in s 1.200 dobavitelji iz 50 držav.

Strateška področja poslovanja podjetja Kovintrade d.d.:

  • črna metalurgija
  • barvna metalurgija
  • metalurški izdelki
  • surovine
  • storitev razreza
  • ogrevalna tehnika
  • klimatizacija in regulacija toplotnih procesov
  • razvoj in krepitev trgovinske mreže


Naziv podjetja:
KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje

Skrajšan naziv: Kovintrade d.d. Celje

Naslov: Mariborska cesta 7, 3000 Celje

Telefon: +386 (0) 3 4278 100

E-pošta: info@kovintrade.si

Matična številka: 5025524000

Identifikacijska številka: SI84040858

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Celju

Osnovni kapital: 1.697.671,96 EUR

Aktivni transakcijski računi:

Nova Ljubljanska banka d.d., Trg Republike 2, 1520 Ljubljana SI56 0223 4001 4106 467 LJBASI2X
Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor SI56 0483 5000 1144 851 KBMASI2X
GORENJSKA BANKA D.D.KRANJ, Bleiweisova 1, p.p.147, 4000 KRANJ SI56 0700 0000 1012 576 GORESI2X
DELAVSKA HRANILNICA d.d., Miklošičeva 5, 1000 LJUBLJANA SI56 6100 0000 4004 604 HDELSI22

Preberite več o programih, ki jih ponujamo.

PRENESI KATALOG

Uprava

Podjetje Kovintrade d.d. vodi uprava, ki jo sestavljata predsednik uprave in dva člana uprave. Uprava je bila imenovana leta 2016 za 5-letni mandat.

Jože Kastelic,
Jože Kastelic,predsednik uprave
T: +386 (0) 3 4278 101
E-naslov: joze.kastelic@kovintrade.si
Jurij Rojc,
Jurij Rojc,član uprave
T: +386 (0) 3 4278 101
E-naslov: jure.rojc@kovintrade.si

Nadzorni svet

Nadzorni svet Kovintrade Mednarodna trgovina d.d. Celje sestavljajo 4 člani. Mandat člana nadzornega sveta traja 4 leta od imenovanja.

Marjan Feguš,
Marjan Feguš, predsednik nadzornega sveta
T: +386 (0) 3 4901 200
E-naslov: odvetnik@fegus.si
Franc Planinc,
Franc Planinc,član nadzornega sveta
T: +386 (0) 70 418 374
Roman Martun,
Roman Martun, član nadzornega sveta
T: +386 (0) 3 4278 106
E-naslov: roman.martun@kovintrade.si
Marko Staroveški,
Marko Staroveški, član nadzornega sveta
T: +386 (0) 3 4278 133
E-naslov: marko.staroveski@kovintrade.si
Boštjan Marovt,
Boštjan Marovt,član nadzornega sveta