PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE

Uprava družbe Kovintrade d.d. Celje (v nadaljevanju: Družba) je na 9. redni seji dne 12.09.2023 sprejela, nadzorni svet Družbe pa je na seji dne 18.09.2023 potrdil naslednji PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE 1. Pravna podlaga

25. Sep 2023|

Objava po ZTFI-1

Družba Inpos, Tehnična trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 2, Celje, mat. št. 5305306000, je na podlagi 141. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) sporočila družbi Kovintrade d.d. Celje kot izdajateljici

20. Jun 2023|