Certifikati

Številni pridobljeni certifikati potrjujejo, da je naše delo kakovostno in da smo zanesljiv partner.

Duns

Bonitetna ocena, ki smo jo prejeli od bonitetne hiše Dun & Bradstreet, nas uvršča kot atraktivne in zaupanja vredne poslovne partnerje z zelo dobro plačilno disciplino in s stabilnim poslovnim položajem.

Excellent SME

Certifikat Excellent SME izdaja Gospodarska zbornica Slovenije. Naši poslovni partnerji imajo tako zagotovilo, da je naše poslovanje na spletu varno in vredno zaupanja, kot podjetje pa smo pridobili mednarodno prepoznavno kredibilnost in številne druge prednosti.

Okoljski certifikat

Certifikat potrjuje, da si v podjetju Kovintrade d.d. Celje prizadevamo za varovanje okolja in preprečevanje podnebnih sprememb.

Certifikat TUV

Gre za najbolj razširjen standard za sisteme vodenja, ki je bil prvič izdan leta 1987. Namenjen je izboljševanju kakovosti in je edini standard v družini standardov ISO 9000, ki se lahko uporablja z namenom ugotavljanja skladnosti. Hkrati lahko služi kot podlaga za mnoge druge pomembne branžno specifične standarde, vključno z ISO 13485, ISO/TS 16949 in AS/EN 9100, in tudi za ostale standarde sistemov vodenja.

Družini prijazno podjetje

 

Bonitetna odličnost

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.
Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:
• stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0.15% verjetnost),
• izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0.93% verjetnost),
• blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0.98% verjetnost).