Arhiv novic

IZVAJALEC RAZREZA (m/ž) v skladišču Ljubljana

IZVAJALEC RAZREZA (m/ž) v skladišču Ljubljana Opis delovnega mesta: - tračno in plamensko rezanje kovin - priprava izvedbenih planov za razrez - skrbno in pravilno označevanje, merjenje, razkladanje, rezanje, skladiščenje, priprava, embaliranje in nakladanje materiala - skrbno in pravilno upravljanje z delovnimi sredstvi, napravami in opremo - vzdrževanje delovnih sredstev, naprav in pripomočkov - spremljanje zaloge

12. Sep 2023|

Sončna elektrarna

Sončna elektrarna na strehi našega centralnega skladišča v Štorah že deluje. V skladu s prehodom na zeleno energijo smo se tudi mi odločili za investicijo v sončno elektrarno, ki nam jo je postavila družba Resalta. Elektriko proizvaja 1099 sončnih modulov, vsak ima moč 455 W. Investicijo v fotovoltaiko v skupni vrednosti cca 500.000 Eur bo delno (20 %) subvencionirala

4. Sep 2023|

Skupni načrt čezmejne združitve družb Kovintrade d.d. Celje in Kovintrade Handells Ges.m.b.H

Sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložen Skupni načrt čezmejne združitve družb in poročilo nadzornega sveta družbe KOVINTRADE Celje o pregledu Skupnega načrta čezmejne združitve družb KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, ki je ustanovljena po zakonih Republike Slovenije, s sedežem v Celju, poslovni naslov Mariborska cesta 7, 3000 Celje, matična številka: 5025524000, delniška družba, vpisana

24. Jul 2023|

Objava po ZTFI-1

Družba Inpos, Tehnična trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 2, Celje, mat. št. 5305306000, je na podlagi 141. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) sporočila družbi Kovintrade d.d. Celje kot izdajateljici delnic z oznako KZTR, da je pridobila 580 delnic z oznako KZTR, kar predstavlja 0,4277 % od vseh izdanih delnic

20. Jun 2023|

Izplačilo vmesne dividende

Na podlagi sklepa uprave in potrditve nadzornega sveta bo družba Kovintrade d.d. Celje v skladu z 232. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 18. čl. statuta družbe izplačala vmesno dividendo za leto 2022 v bruto višini 5,00 EUR na delnico. Presečni datum za upravičenost do vmesne dividende je 17.01.2023. Prvi trgovalni dan brez upravičenja

15. Dec 2022|

Objava po ZTFI-2

Družba je bila obveščena, da je predsednik uprave Jože Kastelic pridobil 149 kom. delnic družbe z oznako KZTR. Po izvršenem nakupu ima predsednik uprave Jože Kastelic skupno 6.767 kom. delnic družbe, oziroma 5,01 % glasovalnih pravic. Družba je bila obveščena, da je član uprave Jurij Rojc pridobil 105 kom. delnic družbe z oznako KZTR. Po

28. Sep 2022|

Obvestilo za javnost

»Družba Kovintrade d.d. Celje obvešča javnost, da je v skladu z od 28.06.2022 do vključno 28.07.2022 objavljenim Pozivom k prodaji rednih delnic Kovintrade d.d. Celje odkupila 198 lastnih delnic po ceni 130 EUR na delnico, kar predstavlja 0,0014 % vseh izdanih delnic. Delnice je družba pridobila na podlagi Programa odkupa lastnih delnic družbe Kovintrade d.d.

17. Avg 2022|

Poziv k prodaji rednih delnic KOVINTRADE D.D. CELJE

Uprava Kovintrade d.d. Celje na podlagi dne 23.06.2022 sprejetega Programa odkupa lastnih delnic in na podlagi dne 06.07.2021 sprejetega sklepa  Skupščine delničarjev družbe objavlja   POZIV K PRODAJI REDNIH DELNIC KOVINTRADE D.D. CELJE Kovintrade d.d. Celje, Mariborska cesta 7, Celje (v nadaljevanju: Družba) je pripravljena za potrebe oblikovanja Sklada lastnih delnic odkupiti 10 % vseh

28. Jun 2022|

Program odkupa lastnih delnic družbe

Uprava družbe Kovintrade d.d. Celje (v nadaljevanju: Družba) je na seji dne 23.06.2022 sprejela, nadzorni svet Družbe pa je na korespondenčni seji dne 27.06.2022 potrdil naslednji   PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE   1. Pravna podlaga za pridobivanje lastnih delnic     1.1.  Sklep skupščine o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic Skupščina delničarjev

28. Jun 2022|