POZIV K PRODAJI REDNIH DELNIC KOVINTRADE D.D. CELJE

Uprava Kovintrade d.d. Celje na podlagi dne 12.09.2023 sprejetega Programa odkupa lastnih delnic in na podlagi dne 20.06.2023 sprejetega sklepa Skupščine delničarjev družbe objavlja POZIV K PRODAJI REDNIH DELNIC KOVINTRADE D.D. CELJE Kovintrade d.d. Celje, Mariborska cesta 7, Celje (v nadaljevanju: Družba) je pripravljena za potrebe oblikovanja Sklada lastnih delnic odkupiti 10 % vseh delnic

17. Nov 2023|

PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE

Uprava družbe Kovintrade d.d. Celje (v nadaljevanju: Družba) je na 9. redni seji dne 12.09.2023 sprejela, nadzorni svet Družbe pa je na seji dne 18.09.2023 potrdil naslednji PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE 1. Pravna podlaga za pridobivanje lastnih delnic 1.1. Sklep skupščine o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic Skupščina delničarjev Družbe je na

25. Sep 2023|

Obvestilo o pripojitvi podjetja Kovintrade G.m.b.H. Celovec k Kovintrade d.d. Celje

Spoštovani poslovni partnerji, Obveščamo vas , da bo Kovintrade Celovec G.m.b.H. kot samostojno podjetje prenehalo poslovati s 30.9.2023. Podjetje bo s 1.10.2023 pripojeno k Kovintrade d.d. Celje, ki bo prevzelo kompletno poslovanje. S 1.10.2023 se obračajte na naslov elektronske pošte kovintrade.austria@kovintrade.si . V imenu podjetja Kovintrade Celovec G.m.b.H. in v svojem osebnem imenu se vam

22. Sep 2023|

Skupni načrt čezmejne združitve družb Kovintrade d.d. Celje in Kovintrade Handells Ges.m.b.H

Sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložen Skupni načrt čezmejne združitve družb in poročilo nadzornega sveta družbe KOVINTRADE Celje o pregledu Skupnega načrta čezmejne združitve družb KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, ki je ustanovljena po zakonih Republike Slovenije, s sedežem v Celju, poslovni naslov Mariborska cesta 7, 3000 Celje, matična številka: 5025524000, delniška družba, vpisana

24. Jul 2023|

Objava po ZTFI-1

Družba Inpos, Tehnična trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 2, Celje, mat. št. 5305306000, je na podlagi 141. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) sporočila družbi Kovintrade d.d. Celje kot izdajateljici delnic z oznako KZTR, da je pridobila 580 delnic z oznako KZTR, kar predstavlja 0,4277 % od vseh izdanih delnic

20. Jun 2023|

Izplačilo vmesne dividende

Na podlagi sklepa uprave in potrditve nadzornega sveta bo družba Kovintrade d.d. Celje v skladu z 232. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 18. čl. statuta družbe izplačala vmesno dividendo za leto 2022 v bruto višini 5,00 EUR na delnico. Presečni datum za upravičenost do vmesne dividende je 17.01.2023. Prvi trgovalni dan brez upravičenja

15. Dec 2022|

Objava po ZTFI-2

Družba je bila obveščena, da je predsednik uprave Jože Kastelic pridobil 149 kom. delnic družbe z oznako KZTR. Po izvršenem nakupu ima predsednik uprave Jože Kastelic skupno 6.767 kom. delnic družbe, oziroma 5,01 % glasovalnih pravic. Družba je bila obveščena, da je član uprave Jurij Rojc pridobil 105 kom. delnic družbe z oznako KZTR. Po

28. Sep 2022|

Obvestilo za javnost

»Družba Kovintrade d.d. Celje obvešča javnost, da je v skladu z od 28.06.2022 do vključno 28.07.2022 objavljenim Pozivom k prodaji rednih delnic Kovintrade d.d. Celje odkupila 198 lastnih delnic po ceni 130 EUR na delnico, kar predstavlja 0,0014 % vseh izdanih delnic. Delnice je družba pridobila na podlagi Programa odkupa lastnih delnic družbe Kovintrade d.d.

17. Avg 2022|

Poziv k prodaji rednih delnic KOVINTRADE D.D. CELJE

Uprava Kovintrade d.d. Celje na podlagi dne 23.06.2022 sprejetega Programa odkupa lastnih delnic in na podlagi dne 06.07.2021 sprejetega sklepa  Skupščine delničarjev družbe objavlja   POZIV K PRODAJI REDNIH DELNIC KOVINTRADE D.D. CELJE Kovintrade d.d. Celje, Mariborska cesta 7, Celje (v nadaljevanju: Družba) je pripravljena za potrebe oblikovanja Sklada lastnih delnic odkupiti 10 % vseh

28. Jun 2022|