About nove_termo

This author has not yet filled in any details.
So far nove_termo has created 57 blog entries.

Skladiščnik (m/ž)

V centralnem skladišču Štore zaposlimo SKLADIŠČNIKA(m/ž) Opis delovnega mesta: • razkladanje in nakladanje materiala • količinska in kvalitativna kontrola razklada in naklada • skrbno in pravilno označevanje, skladiščenje, priprava in embaliranje blaga • skrbno in pravilno upravljanje z delovnimi sredstvi, napravami in opremo • urejanje delovnega okolja • izvajanje del v skladu s predpisi in

18. Apr 2023|

Komercialist m/ž

Opis delovnega mesta: - izvajanje podpore procesu nabave in prodaje v okviru pooblastil - priprava, kontrola in izvedba potrebne dokumentacije - vodenje evidenc - komuniciranje s poslovnimi partnerji - usklajevanje z internimi službami - izvajanje predpisanih procesov, internih predpisov in zahtev - sklepanje poslov v okviru pooblastil in dodeljenih kupcev - skrb za razvoj kupcev

12. Apr 2023|

Asistent za splošne zadeve m/ž

V Celju na področju splošnih zadev zaposlimo Asistenta za splošne zadeve (m/ž) Opis delovnega mesta: - nabava pisarniškega in potrošnega materiala ter pisarniške opreme - naročanje storitev s področja dela - pridobivanje in analiziranje ter priprava dokumentacije za izvajanje vzdrževalnih del na objektih in nabavo energentov - pridobivanje in analiziranje ponudb za energente - sodelovanje

11. Apr 2023|

Komercialni asistent m/ž

Na področju Tehnične divizije zaposlimo komercialnega asistenta Opis delovnega mesta: - izvajanje podpore procesu nabave in prodaje v okviru pooblastil - priprava, kontrola in izvedba potrebne dokumentacije - vodenje evidenc - komuniciranje s poslovnimi partnerji - usklajevanje z internimi službami - izvajanje predpisanih procesov, internih predpisov in zahtev - tekoče spremljanje terjatev in izterjava zapadlih

6. Apr 2023|

Izplačilo vmesne dividende

Na podlagi sklepa uprave in potrditve nadzornega sveta bo družba Kovintrade d.d. Celje v skladu z 232. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 18. čl. statuta družbe izplačala vmesno dividendo za leto 2022 v bruto višini 5,00 EUR na delnico. Presečni datum za upravičenost do vmesne dividende je 17.01.2023. Prvi trgovalni dan brez upravičenja

15. Dec 2022|

Objava po ZTFI-2

Družba je bila obveščena, da je predsednik uprave Jože Kastelic pridobil 149 kom. delnic družbe z oznako KZTR. Po izvršenem nakupu ima predsednik uprave Jože Kastelic skupno 6.767 kom. delnic družbe, oziroma 5,01 % glasovalnih pravic. Družba je bila obveščena, da je član uprave Jurij Rojc pridobil 105 kom. delnic družbe z oznako KZTR. Po

28. Sep 2022|

Obvestilo za javnost

»Družba Kovintrade d.d. Celje obvešča javnost, da je v skladu z od 28.06.2022 do vključno 28.07.2022 objavljenim Pozivom k prodaji rednih delnic Kovintrade d.d. Celje odkupila 198 lastnih delnic po ceni 130 EUR na delnico, kar predstavlja 0,0014 % vseh izdanih delnic. Delnice je družba pridobila na podlagi Programa odkupa lastnih delnic družbe Kovintrade d.d.

17. Avg 2022|

Poziv k prodaji rednih delnic KOVINTRADE D.D. CELJE

Uprava Kovintrade d.d. Celje na podlagi dne 23.06.2022 sprejetega Programa odkupa lastnih delnic in na podlagi dne 06.07.2021 sprejetega sklepa  Skupščine delničarjev družbe objavlja   POZIV K PRODAJI REDNIH DELNIC KOVINTRADE D.D. CELJE Kovintrade d.d. Celje, Mariborska cesta 7, Celje (v nadaljevanju: Družba) je pripravljena za potrebe oblikovanja Sklada lastnih delnic odkupiti 10 % vseh

28. Jun 2022|

Program odkupa lastnih delnic družbe

Uprava družbe Kovintrade d.d. Celje (v nadaljevanju: Družba) je na seji dne 23.06.2022 sprejela, nadzorni svet Družbe pa je na korespondenčni seji dne 27.06.2022 potrdil naslednji   PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE   1. Pravna podlaga za pridobivanje lastnih delnic     1.1.  Sklep skupščine o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic Skupščina delničarjev

28. Jun 2022|