About nove_termo

This author has not yet filled in any details.
So far nove_termo has created 55 blog entries.

Komercialist (m/ž)

V Ljubljani na področju Komerciale zaposlimo Opis delovnega mesta: izvajanje podpore procesu nabave in prodaje v okviru pooblastil priprava, kontrola in izvedba potrebne dokumentacije vodenje evidenc komuniciranje s poslovnimi partnerji usklajevanje z internimi službami izvajanje predpisanih procesov, internih predpisov in zahtev sklepanje poslov v okviru pooblastil in dodeljenih kupcev skrb za razvoj kupcev in pridobivanje

24. Jan 2023|

Sales Manager – Verkaufsleiter (M/W)

Kovintrade Handells Ges.m.b.H. lädt einen neuen Kollegen ein, sich für den Beitrag zu beteiligen "Sales Manager – Verkaufsleiter (M/W) für Österreich und Deutschland Sie sind bereit für neue Herausforderungen und möchten Teil unseres Teams werden? Wir wünschen eine ehrgeizige, verantwortungsbewusste und zielgerichtete Person, die die Rolle des Sales Managers auf dem deutschsprachigen Raum übernimmt. Ihre Aufgaben: aktive

19. Jan 2023|

Izplačilo vmesne dividende

Na podlagi sklepa uprave in potrditve nadzornega sveta bo družba Kovintrade d.d. Celje v skladu z 232. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 18. čl. statuta družbe izplačala vmesno dividendo za leto 2022 v bruto višini 5,00 EUR na delnico. Presečni datum za upravičenost do vmesne dividende je 17.01.2023. Prvi trgovalni dan brez upravičenja

15. Dec 2022|

Skladiščnik (m/ž)

V centralnem skladišču Štore zaposlimo 3 nove sodelavce SKLADIŠČNIKA(m/ž) Opis delovnega mesta: • razkladanje in nakladanje materiala • količinska in kvalitativna kontrola razklada in naklada • skrbno in pravilno označevanje, skladiščenje, priprava in embaliranje blaga • skrbno in pravilno upravljanje z delovnimi sredstvi, napravami in opremo • urejanje delovnega okolja • izvajanje del v skladu

10. Nov 2022|

Objava po ZTFI-2

Družba je bila obveščena, da je predsednik uprave Jože Kastelic pridobil 149 kom. delnic družbe z oznako KZTR. Po izvršenem nakupu ima predsednik uprave Jože Kastelic skupno 6.767 kom. delnic družbe, oziroma 5,01 % glasovalnih pravic. Družba je bila obveščena, da je član uprave Jurij Rojc pridobil 105 kom. delnic družbe z oznako KZTR. Po

28. Sep 2022|

Obvestilo za javnost

»Družba Kovintrade d.d. Celje obvešča javnost, da je v skladu z od 28.06.2022 do vključno 28.07.2022 objavljenim Pozivom k prodaji rednih delnic Kovintrade d.d. Celje odkupila 198 lastnih delnic po ceni 130 EUR na delnico, kar predstavlja 0,0014 % vseh izdanih delnic. Delnice je družba pridobila na podlagi Programa odkupa lastnih delnic družbe Kovintrade d.d.

17. Avg 2022|

Poziv k prodaji rednih delnic KOVINTRADE D.D. CELJE

Uprava Kovintrade d.d. Celje na podlagi dne 23.06.2022 sprejetega Programa odkupa lastnih delnic in na podlagi dne 06.07.2021 sprejetega sklepa  Skupščine delničarjev družbe objavlja   POZIV K PRODAJI REDNIH DELNIC KOVINTRADE D.D. CELJE Kovintrade d.d. Celje, Mariborska cesta 7, Celje (v nadaljevanju: Družba) je pripravljena za potrebe oblikovanja Sklada lastnih delnic odkupiti 10 % vseh

28. Jun 2022|

Program odkupa lastnih delnic družbe

Uprava družbe Kovintrade d.d. Celje (v nadaljevanju: Družba) je na seji dne 23.06.2022 sprejela, nadzorni svet Družbe pa je na korespondenčni seji dne 27.06.2022 potrdil naslednji   PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE   1. Pravna podlaga za pridobivanje lastnih delnic     1.1.  Sklep skupščine o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic Skupščina delničarjev

28. Jun 2022|

Objava po 141. čl. ZTFI-1

Družba Bartimaeus d.o.o., Lava 8, 3000 Celje, je na podlagi 141. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) sporočila družbi Kovintrade d.d. Celje kot izdajateljici delnic z oznako KZTR, da je pridobila 25.178 delnic z oznako KZTR, kar predstavlja 18,57 % od vseh izdanih delnic KZTR. Glede na navedeno pridobitev je družba Bartimaeus d.o.o. imetnica

7. Jun 2022|

Vabilo na 27. sejo skupščine

Uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, sklicuje   27. sejo skupščine KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, ki bo v torek, 21.06.2022, ob 12. uri v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE, Mariborska cesta 7 (govorilnica št. 1 v pritličju)

23. Maj 2022|