Družba je bila obveščena, da je predsednik uprave Jože Kastelic pridobil 149 kom. delnic družbe z oznako KZTR. Po izvršenem nakupu ima predsednik uprave Jože Kastelic skupno 6.767 kom. delnic družbe, oziroma 5,01 % glasovalnih pravic.

Družba je bila obveščena, da je član uprave Jurij Rojc pridobil 105 kom. delnic družbe z oznako KZTR. Po izvršenem nakupu ima član uprave Jurij Rojc skupno 3.155 kom. delnic družbe, oziroma 2,33 % glasovalnih pravic.