Uprava družbe, skladno s sklepom sprejetim na 15. redni seji uprave družbe, ki je potekala 8. 11. 2018, objavlja naslednje dokumente: